Predavanje u Općini Matulji: “Psihosocijalna pomoć i podrška ženama oboljelim od raka dojke i njihovim obiteljima”

Sanja Hajdinjak, psihoterapeut i članice Udruge NADA Rijeka

Sanja Hajdinjak, psihoterapeut

Udruga žena operiranih dojki NADA Rijeka, u suradnji sa Općinom Matulji i Sanjom Hajdinjak, organizirala je u 18,00 sati 29.06.2023. godine u Vijećnici predavanje: “Psihosocijalna pomoć i podrška ženama oboljelim od raka dojke i njihovim obiteljima”.

Osim kroz institucije zdravstvenog sustava psihološka podrška može se pružati i kroz organizacije civilnog društva koje okupljaju pacijente s malignom bolešću u cilju davanja psihološke podrške. Kao primjer dobre prakse navodimo i djelovanje Udruge NADA Rijeka koja djeluje u Rijeci od 1996.godine i , uz volontersku pomoć stručnog medicinskog kadra, pruža stručnu psihološku pomoć oboljelim ženama i njihovim obiteljima. Udruga predstavlja važnu kariku i u prevenciji.

Udruga NADA je mjesto na kojem žena pronalazi iskustva drugih pacijentica integrirana sa znanjima stručnjaka. To je mjesto na kojem će dobiti odgovore na mnoga pitanja, upoznati druge žene i moći u sigurnom okruženju razgovarati o svemu. Članovi obitelji mogu se javiti i naučiti kako biti najbolja podrška bolesnici. Iznimno je važno da je obiteljsko okruženje podržavajuće, da drugi članovi preuzmu na sebe neke uloge i obveze. Oni se ponekad i sami teško nose sa situacijom i potrebna im je poduka, ali i osobna psihološka podrška kako bi se lakše nosili s bolešću bliske osobe kroz sve faze liječenja.

Udruga žena operiranih dojki NADA-RIJEKA je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

Copyright © 2022 Nada-Udruga žena operiranih dojki Rijeka