NORDIJSKO HODANJE ZA ZDRAVLJE: UTJECAJ NORDIJSKOG HODANJA NA FIZIČKO ZDRAVLJE, KVALITETU ŽIVOTA I DUHOVNO BLAGOSTANJE ONKOLOŠKIH BOLESNIKA

Prof. dr. sc. Iva Sorta-Bilajac Turina, dr. med., univ. mag. med., spec. javnozdravstvene medicine Naslovni redoviti profesor medicinske etike Županijski koordinator Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva Predavač prve pomoći (Hrvatski crveni križ) Voditeljica nordijskog hodanja (Hrvatski savez nordijskog hodanja) Odjel socijalne medicine, Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije

 

Uvod

Pojedinci koji se suočavaju s dijagnozom maligne bolesti često fizički nisu dovoljno aktivni, bilo iz objektivnih fizičkih razloga (proizašlih iz posljedica bolesti i medicinskih tretmana), bilo iz emotivnih ili socijalnih razloga. Brojna istraživanja govore u prilog poticanja onkoloških bolesnika na fizičku aktivnost. Posebno valja istaknuti prepoznavanje važnosti takve intervencije u svrhu promicanja zdravlja i prevencije bolesti na razini jedinica lokalne i regionalne samouprave.

Kroz javnozdravstveni prioritet “Prevencija kroničnih nezaraznih bolesti kroz dob” u sklopu platforme “Zdrava županija”, nakon provedene analize stanja i determinanti, definirane su tri ciljne skupine bolesti prema kojima će biti usmjerene aktivnosti promicanja zdravlja i prevencije bolesti – kardiovaskularne bolesti, debljina (i uz nju vezan dijabetes) te maligne bolesti. Prijedlog projekta „Nordijsko hodanje za zdravlje: utjecaj nordijskog hodanja na fizičko zdravlje, kvalitetu života i duhovno blagostanje onkoloških bolesnika“ primjer je takve javnozdravstvene intervencije.

Udruga  žena operiranih dojki „Nada – Rijeka“ dugogodišnji je partner Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije u provedbi aktivnosti vezanih uz prevenciju i rano otkrivanje raka. Već niz godina prva subota proljeća obilježava se kao Dan narcisa – Dan borbe protiv raka dojke. Stoga su se prve aktivnosti projekta planirale upravo za ožujak 2022. godine. Dugoročni cilj ovog projekta jest prepoznavanje nordijskog hodanja kao fizičke aktivnosti koja značajno doprinosi holističkoj brizi za zdravlje onkoloških bolesnika, a kojom će se nakon provedene edukacije iz nordijskog hodanja polaznici nastaviti redovito baviti.

Kratki opis projekta

Ovim projektom želi se dokazati povoljan utjecaj nordijskog hodanja na fizičko zdravlje, kvalitetu života i duhovno blagostanje onkoloških bolesnika.

Usvajanjem pravilne tehnike hodanja uz pomoć štapova za nordijsko hodanje kroz

10-tjedni ciklus treninga, pod vodstvom licenciranog voditelja nordijskog hodanja po INWA metodi, očekuje se:

  • poboljšanje antropometrijskih parametara: smanjenje tjelesne težine (TT), smanjenje indeksa tjelesne mase (ITM), smanjenje opsega struka i bokova (WHR), poboljšanje vrijednosti krvnog tlaka i šećera u krvi
  • bolja fizička kondicija
  • specifično kod žena operiranih od raka dojke očekuje se poboljšanje tegoba koje se javljaju kao posljedica same operacije ili daljnjih postoperativnih postupaka: smanjenje boli, povećanje snage mišića ruke i šake, povećanje opsega pokreta ramena i ruke, smanjenje otoka ruke (limfedem)
  • samoprocjena više razine duhovnog blagostanja i kvalitete života.

Članice Udruge  žena operiranih dojki „Nada – Rijeka“ predstavljaju prigodni uzorak ispitanica za potrebe ovog projekta (N=14). Kontrolnu skupinu sačinjavaju podupiruće članice koji nisu onkološki bolesnici (N=6). Projekt je trajao od ožujka do svibnja 2022. godine. Važno je istaknuti kako je projekt dobio suglasnost Etičkog povjerenstva Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ-a.

Prije početka ciklusa treninga, kao i nakon 10 tjedana,  ispitanice i članice kontrolne skupine ispunile su set upitnika putem kojih su se prikupili sociodemografski podaci te podaci o kvaliteti života i duhovnom blagostanju onkoloških bolesnika. Također je ispitana njihova tjelesna aktivnost, kao i prehrambene navike. Provedena su opsežna antropometrijska mjerenja. Organizirana su i dva savjetovanja o prehrani. Tijekom 10 tjedana, treninzi su održavani dinamikom od dva treninga tjedno. Svaki trening sastojao se od zagrijavanja, hodanja sa štapovima za nordijsko hodanje, vježbi snage i istezanja i trajao je ukupno oko 90 min. Preliminarni rezultati jesu obećavajući i bit će publicirani u stručnim i znanstvenim časopisima te prikazani na skupovima, tribinama i radionicama.

Zaključak

Ključne karakteristike nordijskog hodanja kao fizičke aktivnosti u cilju promicanja zdravlja i prevencije (posljedica i/ili komplikacija) maligne bolesti očituju se u:

  • lakoj prilagodljivosti intenziteta i ciljeva treninga individualnim potrebama
  • implementaciji usvojenih vještina u svakodnevni život.

Time se ostvaruje komponenta održivosti i osigurava osobna motiviranost za nastavak bavljenja nordijskim hodanjem i po završetku edukacije.

 

Zahvala

            Veliku zahvalu upućujem predsjednici Udruge, gđi Mirandi Zakariji, i svim divnim ženama koje su na bilo koji način doprinijele realizaciji ovog projekta. Također, zahvaljujem se kolegicama Amiri Salibašić, bacc. physio., mag. nutr. clin., i Vlasti Lončar, mag. med. techn., na suradnji i praktičnoj pomoći u realizaciji.

Udruga žena operiranih dojki NADA-RIJEKA je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

Copyright © 2022 Nada-Udruga žena operiranih dojki Rijeka