DAN SAVJETOVANJA ZA ŽENE SA LIMFEDEMOM NAKON OPERACIJE KARCINOMA DOJKE

Udruga žena operiranih dojki Nada – Rijeka u suradnji sa Zavodom za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu KBC Rijeka lokalitet Sušak organizirala je Dan savjetovanja za žene sa limfedemom nakon operacije karcinoma dojke. Zahvaljujemo fizijatrima, fizioterapeutima/limfoterapeutima na uloženom trudu, korisnim infornacijama i ugodnom druženju

© 2022 Nada-Udruga žena operiranih dojki Rijeka